baner

Artykuły w pracach zbiorowych, recenzowane:

 1. Okraszewska R., Jamroz K., Bauer M., Birr K., Gobis A.: Identification of Risk Factors for Collisions Involving Cyclists Based on Gdansk Example// Proccedings of 10th International Conference "Environmental Engineering"/ : , 2017, s.1-7
 2. Łada M., Birr K.: Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych// Drogownictwo. -., nr. 9 (2017), s.290-295
 3. Okraszewska R., Birr K., Gumińska L., Michalski L.: Growing role of walking and cycling and the associated risks// MATEC Web of Conferences. -Vol. 122., (2017), s.1-7
 4. Birr K., Oskarbski J., Żarski K.: Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2016), s.121-134
 5. Jamroz K., Birr K., Zarembski J.: Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 113 (2016), s.189-200
 6. Grzelec K., Birr K.: Development of trolleybus public transport in Gdynia as part of sustainable mobility strategy// Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska. -., nr. 92 (2016), s.53-64
 7. Oskarbski J., Birr K., Miszewski M., Żarski K.: Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu zarządzania ruchem// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 5 (2016), s.10-16
 8. ...
 9. Birr K, Jamroz K., Kustra W.: Travel time of public transport vehicles estimation, Transportation Research Procedia 3/2014
 10. Oskarbski J., Żarski K., Birr K.: Moduł priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego w systemie TRISTAR; Logistyka 4/2014
 11. Oskarbski J., Jamroz K., Birr K.: Application of multi-level transport model for the TRISTAR system, Logistyka 4/2014
 12. Jamroz K., Birr K., Grulkowski S., Kalkowski K., Budziszewski T.: Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego, Transport Miejski i Regionalny 8/2014.
 13. Birr K., Jamroz K.: Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego na przykładzie województwa pomorskiego , Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 102, Kraków 2014.
 14. Birr K., Dziedzic T., Jamroz K., Kustra W.: Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 102, Kraków 2014.
 15. Birr K., Jamroz K., Kustra W.: Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska; Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transport XXI wieku", Ryn 2013
 16. Jamroz K. Oskarbski J. Birr K.: Wielopoziomowe modele systemu transportowego dla potrzeb zarządzania ruchem; X Konferencja Naukowo-Technicznej "Systemy transportowe – Teoria i praktyka", Katowice 2013.
 17. Birr K.: Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach; Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego - Wydajność systemów transportowych", SITK RP, Poznań czerwiec 2013.
 18. Birr K. Zawisza M. Budziszewski T. Jamroz K.: "Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska", Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 98, Kraków 2012.
 19. Zawisza M., Maciasz K., Budziszewski T., Birr. K., Jamroz K.: "Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podróży na przykładzie Gdańska", Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 97, Kraków 2012.

 

Artykuły oczekujące na publikację:

 1. Brak

 

JoomShaper