baner

Wykaz opracowań

Wykaz opracowań, których jestem współautorem:

 • Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030, 2016 r.
 • Prognozy ruchu pasażerskiego w ramach opracowania Studium Wykonalności oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”, 2015 r.
 • Prognozy ruchu pasażerskiego w ramach opracowania Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 2015 r.
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla powiatu kościerskiego, 2015 r.
 • Analiza dostępności transportowej kościerskiego obszaru funkcjonalnego w latach 2014-2020 r., 2015 r.
 • Koreferat sprawdzający poprawność proponowanych rozwiązań projektowych koncepcji ul. "Nowej Jabłoniowej": Prognozy ruchu i analiza wariantów układu drogowego ul. "Nowej Jabłoniowej" wraz ze wskazaniem wariantu docelowego oraz jego etapowania - na etapie koncepcji", 2014 r.
 • Analiza i prognoza ruchu drogowego związanego z rozbudową Centrum Handlowego "Morena" w Gdańsku, 2014 r.
 • Analiza ruchu drogowego na skrzyżowaniu u. Kościuszki i al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim, 2014 r.
 • Analiza obsługi transportowej planowanego obiektu handlowo-usługowego przy dworcu PKP we Wrzeszczu wraz z koncepcją usprawnień dojazdów do planowanych obiektów, 2014 r.
 • Analiza i prognoza ruchu drogowego związanego z inwestycją mieszkaniową przy ul. Pastelowej w Gdańsku, 2014 r.
 • Analiza i prognoza ruchu drogowego wynikającego z budowy centrum usługowego w Tczewie w rejonie ul. Wojska Polskiego, 2014 r.
 • Aktualizacja transportowego modelu podróży Miasta Tczew, 2014 r.
 • Analiza i ruchu turystycznego w województwie pomorskim, 2014 r. 
 • Analiza i prognoza ruchu projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C - Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)", 2014 r.
 • Analiza i prognoza ruchu drogowego związanego z realizacją inwerstycji mieszkaniowo-usługowej przy ul. Beniowskiego w Gdańsku, 2014 r.
 • Analizy i prognozy ruchu, założenia do organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku, 2014 r.
 • Analiza i prognoza ruchu w zakresie inwestycji „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni", 2014 r.
 • Prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Przytulnej w Gdańsku, 2014 r.
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim, 2014 r.
 • Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego w celu wskazania niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z częścią badawczą, 2013 r.
 • Analiza transportowa wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025, obejmującej skrzyżowania: Plac Konstytucji – ul. Janka Wiśniewskiego – ul. Wójta Radtkego oraz ul. Dworcowa – ul. Starowiejska w Gdyni, 2013 r.
 • Prognoza ruchu drogowego związanego z budową nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku - odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Portowej, 2013 r.
 • Analiza i prognoza ruchu w zakresie obsługi transportowej Pomorskiego Centrum Logistycznego położonego na obszarze Portu Północnego w Gdańsku, 2013 r.
 • Analiza i prognoza ruchu drogowego na projektowanym odcinku ulicy "Nowej Bulońskiej Północnej", 2013 r.
 • Analiza ruchu drogowego z mikrosymulacją wpływu wyznaczenia przejść dla pieszych w poziomie jezdni w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie, 2013 r.
 • Analizy i prognozy ruchu związane z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Jana z Kolna w Gdańsku dla zadania pn. "Budowa ulicy Nowa Wałowa w Gdańsku", 2013 r.
 • Prognozy ruchu kołowego w rejonie inwestycji "Nauta Waterfront" w Gdyni, 2013 r.
 • Badania ruchu ulicznego na potrzeb budowy systemu TRISTAR - etap 1 i 2, 2013 r.
 • Opinia dotycząca opracowania: "Analiza i prognoza ruchu dla obszaru inwestycyjnego Chwarzno-Wiczlino, 2013 r.
 • Prognozy i symulacje ruchu drogowego oraz analiza potoków pieszych dla inwestycji "Dojazd do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Jasień i Kiełpinek", 2013 r.
 • Analizy potoków pieszych pod kątem powiązań ciągów pieszych z przystankami tramwajowymi i węzłami integracyjnymi na trasie projektowanej linii tramwajowej na Piecki-Migowo w Gdańsku, 2012 r.
 • Badania ruchu ulicznego na potrzeb budowy systemu TRISTAR - etap 0, 2012 r.
 • Transportowy model symulacyjny Miasta Gdańska, 2012 r.
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych infrastruktury transportu w miastach województwa pomorskiego w aspekcie kształtowania polityki miejskiej, 2011 r.
JoomShaper