baner

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunek Transport

specjalności: Organizacja i Zarządzanie w Transporcie, Transport Miejski i Regionalny

 

Praca inżynierska: Priorytet dla ruchu tramwajowego w sterowaniu ruchem miejskim - studium przypadków

Praca magisterska: Metodyka budowy prognostycznego modelu transportowego na przykładzie Gdańska

 

Praca naukowa:

Studia doktoranckie na kierunku Transport na Politechnice Krakowskiej.

Przygotowywana rozprawa doktorska pt.: "Modelowanie podziału zadań przewozowych w aglomeracyjnych modelach transportowych" pod opieką dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK

 

Praca zawodowa:

Asystent w Katedrze Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, zatrudniony od X.2012 r.

Ponadto autor lub współautor opracowań z zakresu analizy i prognozy ruchu wykonanych na zlecenie podmiotów gminnych, firm projektowych i innych.

 

Zainteresowania naukowe:

  1. Modelowanie podróży i zachowań transportowych
  2. Planowanie, organizacja i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego
  3. Inżynieria ruchu

 

JoomShaper