baner

comments Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w:
- środy 14:15-15:00
- piątki 12:15-14:00

Zobacz mój plan zajęć.

Uwaga! Dnia 22.03.2019 konsultacje
nie odbędą się!

notebook Przedmioty

Materiały dydaktyczne:

Podstawy systemów transportowych
Zarządzanie TMiR

Niniejszy dział poświęcony jest studentom kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności studentom, którzy mają lub mieli ze mną zajęcia. Na stronie zamieszczane są niezbędne materiały dydaktyczne będące pomocne przy wykonywaniu ćwiczeń i projektów. Ponadto zamierzam sukcesywnie rozwijać bazę odnienień do wszelkich pomocnych materiałów zewnętrznych oraz publikacji związanych z transportem, stanowiących ciekawostki, które mogą wpłynąć na postrzeganie przez studenta istoty problemu, jak i ukazywać możliwe rozwiązania, zaczerpnięte z całego świata.

Studencie! Mam nadzieję, że ta strona będzie Ci pomocna w spełnianiu uczelnianych obowiązków, a przy okazji znajdziesz na niej materiały poszerzające Twą wiedzę!

Pozdrawiam
mgr inż. Krystian Birr

 

JoomShaper